👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق پژمردگی آوندی گوجه فرنگی (فوزاریوم)

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق پژمردگی آوندی گوجه فرنگی (فوزاریوم)

تحقیق پژمردگی آوندی گوجه فرنگی (فوزاریوم)

پژمردگی آوندی گوجه فرنگی

دوعلت اصلی دچار شدن به بیماری  پژمردگی و پلاسیده شدن گوجه فرنگی مربوط به پژمردگی ناشی از فوزاریوم و قارچ ناشی از آفت گیاهی می باشد. پژمردگی فوزاریومی در بین این دو بیماری متداولتر است در  kansasبه طور کلی در نیمه تابستان زمانی که هوا و خاک درجه حرارت بالایی دارند اتفاق می افتد. نخستین گیاهان مریض در برگهای پیر به صورت زرد شدن گسترش می یابند(آنها نزدیک سطح زمین).

اغلب این زردی به یک طرف گیاه یا برگچه های مسطح یک طرف دمبرگ انحصار دارد برگهای تحت تاثیر واقع شده به زودی در بالای گیاه پژمرده وخشک می شوند اما آنها روی گیاه پیوسته باقی می مانند.پژمردگی پی درپی در برگها ادامه می یابد و نتیجه آن سرانجام مرگ گیاه می باشد. ساقه های بیرونی ثابت وسبز باقی می مانند اما بندهای قهوهای کم رنگ در بافت آوندی مشاهده  می شود.

...

زیست شناسی فوزاریوم

زمستان گذرانی به صورت انواع اسپور درخاک سپری می شود. در مسافت کوتاه غالباً بوسیله ادوات کشارزی و آب و درمسافت طولانی به وسیله نشاءها و خاک آلوده همراه آوندها از طریق بین سلولی داخل پوست پیشروی می‌نمایند و وارد آوند چوبی می شود. گسترش میسیلیوم در آوندهای چوبی و تولید میکروکنیدی تا حدی در پژمردگی بوته‌ها موثر است و سه ماده سمی دیگر به نام های اسید فوزاریک، اسید هیدرو فوزاریک و میکوماراسمین نیز دخیل هستند. در گیاهان الوده معمولاً تایلوز ایجاد می‌شود.

...

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری هورمون رشد، گرلین، تمرینات تناوبی مقاله ارتباط نگرانی از کم خوابی و نگرانی برای سلامت و ادراک ذهنی خواب مقاله نقش ورزش بر فکر ، جسم و رفتار اجتماعی پژوهش آزمایش تأثیر كار مضاعف و حواسپرتی بر عملكرد فرد پرسشنامه رضایتمندی همسران افروز