👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله اثرات تكلیف شب برای دانش آموزان

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله اثرات تكلیف شب برای دانش آموزان

مقاله اثرات تكلیف شب برای دانش آموزان

مقاله اثرات تكلیف شب برای دانش آموزان

مقدمه:

تكلیف همواره به عنوان یكی از عوامل مهم در تحقق یادگیری مطرح بوده و در هر دوره متناسب با برداشتی كه از یادگیری وجود داشته، شكل و نوع تكلیف نیز متفاوت بوده است. شاید در گذشته اگر دانش آموزی صرفاً موفق به محفوظاتی در ذهن خویش می شد، تصور می رفت كه یادگیری در او تحقق یافته است. اما امروزه، با تعریفی كه از یادگیری می شود توقع اهدافی فراتر از آن وجود دارد. یكی از متغیرهای رایج در مورد یادگیری به شرح زیر است: «یادگیری تغییری است كه در توانایی انسان ایجاد می شود و برای مدتی باقی می ماند و نمی توان آن را به سادگی به فرآیندهای رشد كسب شده نسبت داد.»[1]

به همین دلیل از تكالیف خانه به عنوان تمرین جهت یادگیری و توانایی استفاده می گردد و تكلیف خانه به آن دسته از فعالیت های درسی اطلاق می شود كه در یادگیری های كلاسی جهت انجام دادن در خارج از كلاس درس و مدرسه برای دانش آموزان تعیین می شود.

[1]- تكلیف شب از دیدگاه متخصصین تعلیم و تربیت، معارف آموزشی اداره كل سال 1372

تكلیف شب از وظایفی است كه از تاسیس مدارس همگانی عمدتاً به منظور تكمیل آموزش مدرسه و گاه به عنوان وسیله ای در دستیابی به اهداف دیگر آموزش و پروش مانند عادت به كار مستقل، رشد، مسئولیت، عادت به مطالعه برای دانش آموزان در كشورها معمول بوده است.

قوانین یادگیری از نظر روانشناسان

عموم روانشناسان و صاحب نظران تعلیم و تربیت ضمن توجه به اهمیت عامل تمرین و تكرار در یادگیری پایدار بر چگونگی تحقق این مهم تاكید فراوان داشته‌اند. چرا كه تمرین و تكرار خود به خود اثری در تكمیل یادگیری نمی تواند داشته باشد. مگر اینكه با انگیزه های درونی و محرك های بیرونی توام گردد. به عنوان مثال «شراندایك» در پی مطالعات وسیع خود پیرامون یادگیری، انسان و حیوان، یادگیری را تابع سه قانون اصلی می داند. یكی از این سه قانون تمرین است.

«شراندایك قوانین یادگیری را به شرح زیر عنوان می‌كند».

الف- قانون آمادگی: 

یادگیرنده زمانی قادر خواهد بود مطلب یا مهارتی را بیاموزد كه از جهات جسمی، ذهی، عاطفی، روانی و اجتماعی آمادگی های لازم را داشته باشد. 

ب- قانون نتیجه یا اثر:

هر قدر دانش آموز در فعالیت های آموزشی و انجام تكالیف و تمرینات درسی با احساس خوشایندی مواجه گردد و زمینه ارضای نیازهای ذهنی و روانی او فراهم شود، به یادگیری، تكرار و تمرین‌ آن رغبت و انگیزه بیشتری از خود نشان می دهند و اگر از انجام تكالیف درسی لذتی نبرد، در رفتار او تغییرات چندان مثبتی مشاهده نخواهد شد.

ج-قانون تمرین و تكرار:

ارتباط بین محرك و پاسخ یا استمرار و تكمیل برداشت های ذهنی و آموخته ها در اثر تمرین و تكرار محكم تر شود.[1]

[1] - مقدمه‌ای بر نظریه های یادگیری، علی اكبر سیف (مترجم) ج 1 ص 86 الی 88.

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول

 

مقدمه

1

بیان مسئله

7

ضرورت و اهمیت پژوهش

10

متغیرهای پژوهش

13

تعریف عملیاتی متغیرها

14

فرضیه های تحقیق

15

فصل دوم

 

مقدمه

18

قوانین یادگیری از نظر روانشناسان

21

تاثیر تكلیف در یادگیری

23

آیا تكلیف شب یك ضرورت تربیتی است؟

24

ملاك های تعیین تكلیف شب

26

تناسب نوع تكلیف با نوع درس

28

جایگاه تكلیف

28

تصحیح تكلیف

29

تشریح اهداف تكلیف

30

فواید و مضرات تكلیف

30

اهداف تكلیف

31

انواع  تكلیف

32

حجم تكلیف

33

رابطه تكلیف با میزان هوش و استعداد دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آنها

35

تاریخچه تكلیف شب در جهان

36

تكلیف شب به عنوان یك تجربه یادگیری

38

اثرات تكلیف شب

40

نظریات مختلف درباره تكلیف شب

41

تاریخچه تكلیف شب

44

تحقیقات انجام شده در ایران

52

فصل سوم

 

روش تحقیق

56

نوع تحقیق

56

جامعه آماری

57

نمونه آماری

57

روش نمونه گیری

57

ابزار تحقیق

57

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

 

فصل چهارم

 

الف- آمار توصیفی

61

مقدمه و بیان افراد نمونه آماری بر اساس مدرك سابقه، جنسیت و منطقه جغرافیایی

61

بیان فرضیه ها و سوالات مربوط به آن

62

سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره یك

101-63

سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره دو

101-63

سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره سه

101-63

سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره چهار

101-63

سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره پنج

101-63

سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره شش

101-63

سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره هفت

101-63

تجزیه و تحلیل و بیان روش مقایسه ای ارائه تكلیف شب سنتی و فعال

101

آمار استنباطی

105

بحث و نتیجه گیری

109

فصل پنجم

 

خلاصه پژوهش

112

عنوان و اهداف پژوهش

112

فرضیه های پژوهش

112

نوع پژوهش

114

پیشنهادات

115

محدودیت ها و موانع

116

پیوست ها

 

منابع و مأخذ

119

فهرست جداول

121

نمونه فرم پرسشنامه

124

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 2 (صورت جریان وجوه نقد) پرسشنامه شناسایی انگیزه های تحصیلی (چرا به مدرسه می روید؟ ) تحقیق جامع در مورد مقدمات داده پردازی بررسی و بهینه سازی ماشین های آسنکرون پروژه بررسی نسخ چاپ سنگ حفاظت و مرمت یک نسخه قرآن طوماری موجود در کتابخانه آستان قدس رضوی