👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله بررسی عدل الهی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله بررسی عدل الهی

مقاله بررسی عدل الهی

مقاله بررسی عدل الهی

فهرست مطالب :

اثبات عدل الهی

عدل الهی و کاستی ها ونارسایی ها

عدل الهی وکیفرهای اخروی

عدل الهی وپاسخ به ابهامات

منابع

اثبات عدل الهی

.................................................

چکیده ای از متن:

مساءله عدل الهى یكى از اصول بسیار مهم اعتقادى و كلامى است. عدل نیز, همانند توحید, بیانگر یكى از اوصاف الهى است, ولى به دلیل اهمیت و صف ناپذیر آن, جایگاه ویژه اى در مباحث اعتقادى و كلامى یافته است. این اهمیت تا آنجا ست كه گاه از عدل به عنوان یكى از اصول پنج گانه دین یا مذهب و در كنار اصولى, مانند نبوت و معاد, یاد مى شود. بى تردید, این جایگاه رفیع معلول عواملى چند است كه در این میان, دو عامل نقشى اساسى  تر دارند:

1ـ اصل عدل الهى گستره وسیعى دارد: پذیرش یا رد این اصل, نقش مهمى در تصویر ما از خداوند سبحان و به عبارت دیگر, در خداشناسى ما ایفا مى كند. از سوى دیگر, این اصل با كل نظام تكوینى و تشریعى عالم در ارتباط است و قبول یا رد آن مى تواند كل جهان بینى ما را دگرگون سازد. افزون بر این, عدل الهى یك از پیامدهاى مهم اثبات معاد و پاداش وكیفر اخروى است و سرانجام, این اصل صرفاً بعد عقیدتى و نظرى ندارد, بلكه ایمان به دادورزى و عدالت پیشگى خداوند آثار تربیتى خاصى در رفتارهاى آدمى و گرایش او به تحقق عدل و ریشه كن ساختن ظلم در روابط اجتماعى و انسانى به جاى مى گذارد.

...

معناى عدل

در اینجا توضیح دقیقترى از معنایى كه در بحث حاضر از ((عدل)) اراده مى شود, ارائه مى كنیم. واژه عدل در معناى مختلفى به كار مى رود. 2 برخى از معانى مهم عدل عبارت انداز:

1ـ رعایت تساوى و اجتناب از تبعیض: گاه مقصود از عدل و عدالت ورزى آن است كه شخص هیچ گونه تفاوتى میان دیگران در نظر نمى گیرد و در روابط خود, به همگان به دیده یكسان مى نگرد و از تبعیض مى پرهیزد. البته این نكته را نباید از نظر دور داشت كه مراعات مساوات تنها در صورتى پسندیده و مطلوب است كه هیچگونه تفاوتى در شایستگى ها و استحقاق ها نباشد. اما اگر با مجموعه اى مواجه باشیم كه از جهت شایستگى متفاوت اند, مراعات مساوات در میان آنها كارر عادلانه نبوده, بلكه تضییع حق اعضاى شایسته تر است. براى مثال, اگر معلمى به قصد مراعات عدل و مساوات, به همه دانش آموزان خود نمره یكسانى دهد,كارى عادلانه انجام نداده است. بنابراین, باید به خاطر داشت كه عدالت همواره ملازم با مساوات نیست .

👇محصولات تصادفی👇

مقاله زندگی، آثار و فعالیت های محمود اعتمادزاده به آذين پاورپوینت سازه هوای فشره پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ 1965 پایان نامه بررسی اشتغال زنان از دیدگاه های مختلف بررسی رابطه ی پیشرفت تحصیلی و میزان اضطراب