👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود تحقیق شیشه

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود تحقیق شیشه

دانلود تحقیق شیشه

دانلود تحقیق شیشه

چکیده ای از متن:

مقدمه :

در صنعت شیشه كوره ها اصلی ترین نقش را ایفا می كنند و همچنین گران قیمت ترین بخش نیز گرانقیمت ترین بخش نیز كوره ها می باشند . كوره های ذوب شیشه خواص ویژه ای همانند مقاومت در برابر خوردگی مذاب شیشه دادند .

در كوره های صنعتی و بی تشعشع حاصل از دوده از لحاظ مقدار به مراتب بزرگتر از تشعشع گاز غیر درخشنده است . مسألة بكارگیری روابط گرمای تشعشعی كه برای ایجاد تسهیل در طراحی كورة شیشه كار شده اند بصورت مأیوس كننده ای پیچیده است . دو روش عمل امكان پذیرند :

1-   روش نظری كه در ان تلاش می شود فاكتورها منفرداً مورد توجه قرار گرفته و مطابق دانسته ها تركیب شوند .

2-   روش تجربی كه در آن داده های آزمایشی كوره برای تعیین اثر تغییراتی كه انتظار می رود مهم باشند .

باید در تهیه ، اندازه گیری و حمل و نقل مواد خام شیشه دقت فراوانی به كار برد زیرا تغییرات هر چند ناچیز در مقدار اجزاء ( حتی در اجزاء فرعیممكن است نه تنها روی خواص محصول بلكه به سبب افزایش یا كاهش ناروانی شیشه در دمای معین روی رفتار آن در حین شكل دادن تأثیر عمیق بگذارد . از آنجا كه هدف اصلی از ذوب شیشه تبدیل این مواد خام به خمیری یك دست است ، یكنواختی اندازة ذرات نیز اهمیت دارد . در غیر این صورت ارتعاشاتی كه در حین حمل و نقل خمیر شیشه پدید می آید باعث می شود كه ذرات ریز تر به سطح آن بیاید و ذرات درشتتر بصورت توده هایی با ناروانی های گوناگون در محصول نهایی ظاهر شوند . غیر از ماسه و نمك قلیا و آهك كه اجزای اصلی شیشه های سودا – آهكی هستند ، خرده شیشه هایی از جنس همان شیشه را به خمیر شیشه اضافه می كنند زیرا هر نوع شیشه در دمای پایین تر از دمای لازم برای ذوب هر كدام از اجزای تشكیل دهنده اش ذوب می شود بنابراین افزودن خرده شیشه ، روند ذوب را تسریع می كند و به همین دلیل امكان دارد بیشتر از 40 درصد تمام شیشه مذاب را خرده شیشه تشكیل دهد .

...

ظروف شیشه ای ، نوع پهلو گذر :

این كوره دارای ریخبراتورهای ساده از نوع جعبه ای است . در مدلهای قدیمی تر ، سقف محفظة ریخبراتور در پاییین كف گذرهای احتراق واقع شده و هرگذر بوسیلة یك بالاگیر از طرف سقف ریخبراتور به ان متصل می شد . مزیت نوع جعبه ای در ان است كه امكان چیدن آن آجرهای شبكه بازیابی بیشتری را در محفظة ریخبراتور میسر می سازد و ساختمان سقف آن نیز ساده تر است . در عملكرد كور ریخبراتوری هوای گرم شده حین بالا آمدن برای احترتق در گذر احتراق با سوخت برخورد می كند و شعله در بالای سطح شیشه در محوطه فضای زیر سقف مخزن ذوب می سوزد . این هوای گرم از طریق گذر مقابل از میان شبكه بازیابی آن طرف پایین رفته و از راه شیر تعویض دوده به سمت دودكش تخلیه ، روانه می شود . برحسب وضعیت خاص كوره ، هر 20 تا 30 دقیقه ، مسیر عوض می شود . این بار هوای احتراق از میان شبكه مقابل ، كه حالا داغ شده ، بالا آمده شعله به سمت مقابل مخزن ذوب تغییر جهت می دهد . به عبارت دیگر گرمای خروجی در شبكه بازیابی ذخیره شده، امكان راندمان بیشتر در دمای بالاتر شعله را در مقایسه با هوای سرد میسر می سازد . بیشترین دما در مخزن ذوب از حدود 2850 تا 2920 درجه فارنهایت است .

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق جهانی شدن و تعلیم و تربیت مقاله مسجد امام اصفهان پروژه کارآفرینی کارگاه تولید روغن دانه انگور پایان نامه بررسی عوامل موثر براعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور اردبیل پایان نامه بررسی رابطه مهارتهای اجتماعی و تاثیر آن بر سلامت روانی نوجوانان