👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله شادی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله شادی

مقاله شادی

مقاله شادی

فهرست:

شاد زیستن

از جامعه شناسی شادی تا مدیریت شادی

روانشناسی شادی و سازندگی در آزادی و غم

منابع

..........................................................

چکیده:

در فرهنگ سیاسی مبارزه برای زندگی بهتر با قربانی ، فدایی شدن و مردن همراه است. هر چند اهداف و اندیشه‌های سیاسی گروه‌های سیاسی چپ با ایدئولوژی مذهبی هم‌خوانی ندارد اما عملکردآن در جاهایی به مذهب پهلو می‌زند. در انتخاب رنگ‌ها و نوع پوشش زیبائی نقشی ندارد. سرودهای انقلابی جای هر موسیقی دیگری را می‌گیرند. یک رنگی در نوع رفتار و پوشش زیبائی تنوع و سلیقه‌های فردی گوناگون را دریغ می‌دارد.

غم و غصه و آه و ناله متداول در فرهنگ مذهبی در اینجا جای خود را به نوعی خشونت رفتاری می‌دهد که باز هم در آن جای شادی به عنوان عنصر زندگی بخش خالی است. در فرهنگ سیاسی ، اجتماعی ایران اگر در حرف‌ها در جایی در زمان مبارزه سخنی از شادی و لذائذ زندگی هم به میان می‌آید، اما در نوشته‌ها یا اصلا دیده نمی‌شوند و یا حضوری کم‌رنگ دارند. آنچه بر جای می‌ماند می‌باید تنها نشان رنج، مقاومت، ستم، فغان و در نهایت پیروزی وعده داده شده باشد. حتی در زمان پیروزی وعده شادی به وقتی داده می‌شود که همگان بتوانند در آن سهیم باشند. این برخورد به خصوص در میان گروه‌های چپ در قبل از انقلاب بسیار دیده می‌شد. شاعر وعده وصال و دیدار را به بعد از رهایی خلق می‌دهد. در نوشته‌های خاطرات زندان حتی در آنجا هم که زمان به سالیان دراز می‌رسد از شادی‌های کوچک هم خبری نیست حال آنکه می‌توان تصور کرد روان انسان برای ادامه بقا بی‌شک راه‌هائی را می‌یابد تا شرائط سخت را تاب آورد. در فرهنگ سیاسی اجتماعی چپ شادی ، خنده و تمام آنچه که به زندگی رنگ و بوی دیگری می‌دهد حرام می‌شود بی‌آنکه این عنوان برای آن به کار رود. گروه ایرانیانی که بدین گونه زندگی را آموخته‌اند به ناچار به مهاجرت تن می‌دهند.

نگاهی که در جستجوی شادی نیست تا آنرا بیابد در مهاجرت هم ادامه می‌یابد. مهاجر در رنج کامل بسر می‌برد. مهاجرت و رنج ناشی از آن او را از حرکت فعالی بازمی‌دارد. گوشه‌گیر می‌شود. مدام برای خودش دل می‌سوزاند. تمام توان او برای تحرک و شادی زندگی در میهن بر جای می‌ماند. کشف دنیای جدیدی که هر چند به ناچار رودروی آن قرار گرفته جذابیت کافی ندارد با اینکه می‌تواند نشاطی را در او بر انگیزد.

....

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق انتشار و حسابداری اوراق مشارکت تحقیق پیشگیری از اتلاف دارو (اصلاح الگوی مصرف دارو) پاورپوینت بررسی برنامه نویسی موبایل طرح کارآفرینی تاسیس کافی نت تجارت الكترونیك و موانع اجرایی قانون آن در ایران