👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله سیستم‌های حسابداری مالی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله سیستم‌های حسابداری مالی

مقاله سیستم‌های حسابداری مالی در 21 صفحه ورد قابل ویرایش

مقاله سیستم‌های حسابداری مالی در 21 صفحه ورد قابل ویرایش 

 

1) چشم انداز

(چشم اندازی از چگونگی دانشگاههای ملی و اینكه دانشگاههایی هستند كه افراد از طریق آنها زمینه را برای حسابداری مالی كسب می‌كنند و نقطه شروع كار آنها برای حسابداری از آنجاست).

چشم انداز 1:

تخصیص منابع بر اساس نتایج ارزیابی شخص ثالث از آموزش و تحقیق.

    · در تخصیص منابعی از قیبل كمكها و اعانه های عملیاتی نتایج ارزیابی های شخص ثالث از آموزش و تحقیق در هر دانشگاه بدرستی انعكاس می‌یابد، البته در این راستا، نگاهی هم به پیشرفت توسعه فردی هر دانشگاه و ایجاد یك محیط رقابتی می‌شود.

چشم انداز 2:

ایجاد انعطاف در سیستمهای مالی جهت ایجاد خط‌مش ها و ابتكارات دانشگاهی.

به عبارت دیگر:

    · پیاده سازی هدایای عملی با صلاحدید دانشگاهها بدون مشخص ساختن موارد استعمال (همچنین در اختیار قراردادن وجوهی كه بایستی به سالهای بعد منتقل شوند.)

    · با توجه به پرداختهای معینی كه توسط دانشجویان صورت پذیرفته با ملاحظه خط‌مشی و ابتكارات هر دانشگاه در درون یك گستره مشخص شده توسط دولت، مقادیر عینی را تعیین كنید.

    · سرمایه‌های مازاد حاصل از تلاشهای دانشگاهها بایستی به اهداف از قبیل تعیین شده‌ای اختصاص یابند كه در طرح میان مدت، پیشاپیش، تصویب شده اند.

    · با توجه به امكانات علاوه بر پیشرفت حاصل شده با استفاده از امكانات هزینه هایی توسط دولت ارائه می‌شود، همچنین ممكن است بواسطه وامهای بلند مدت یا درآمد حاصل از مصرف وام یا سایر درآمدهای حاصله بواسطه تلاشهای خود دانشگاه نیز پیشرفتهایی صورت پذیرد.

    · كمكهای با عوض و سایر درآمدهای تهیه شده توسط دانشگاه بایستی بصورت قاعده‌مند، جدای از هدایای عملی پردازش شوند و با توجه به تلاشهای دانشگاه انگیزه‌هایی هم باید ایجاد شود.

        · كمكهای بلاعوض توسط مسئولین محلی ممكن است تحت شرایط خاص پذیرفته شوند.

چشم انداز 3:

انجام ذیحسابی بر حسب قابلیت اعتماد مالی و تأمینی اجتماعی.

        · معیارها و شیوه ها برای محاسبه و توزیع هدایای عملی بایستی برای عموم علنی گردند.

        · انتشار گسترده و آشكارسازی جزئیات مالی هر دانشگاه در تمام سالها.

        · بازبینی استانداردهای حسابداری براساس ویژگیهای دانشگاه و غیره.

2. خط مشی طراحی سیستم

(1) بودجه‌ها و طرحهای میان مدت

    · در ایجاد سرمایه های سالانه برای هر دانشگاه دولت به عنوان یك قانون اجرای عملیاتهای اجرا شده در میان مدت به عنوان یك پیش‌شرط مد نظر قرار می‌دهد لیكن این نیز قابل درك است كه در پاسخ به مسائل پیش‌بینی نشده نیازهایی ممكن اسن بروز كند لذا در حالیكه تغییراتی در طرحهای میان مدت برحسب ضرورت پیش‌ می‌آید برآوردها بایستی بطور دینامیك انطباق داده شوند و وضعیتهای اجتماعی و مالی نیز سالانه به حساب آورده شوند.

    · اساساً شیوه برآوردهای بودجه‌ای بایستی سازگار با نوع قانون باشد كه تصریح می‌كند در زمان اجرای طرح در میان مدت قوانین بایستی میزان بودجه را تمام شده ارائه كنند و نیز آن چیزی كه كاربرد عینی در پروسه بودجه ریزی سالانه را به پیش‌ می‌برد نیز بایستی با قانون سازگاری داشته باشد، لیكن این نیز قابل درك است كه هزینه‌های احتمالی متناسب با محاسبه از طریق قوانین از پیش تنظیم شده، نیستند لذا شیوه‌ها باید به نحوی سازگاری داشته باشند تا بتوانند یك چنین مواردی را به درست اصلاح كنند.

(2) هدایای عملی (شیوه‌های محاسبه هدایای عملی)

    · هدایای عملی ارائه شده به دانشگاهها، مجموع (1) و (2) فوق هستند تا شفافیت در تخصیص بودجه را تضمین نموده و استقلال دانشگاهها را به پیش‌ ببرند و به درستی به اجرای پروژه‌های خاص پاسخگو باشند.

(1) اختلاف بین درآمد استاندارد و هزینه محاسبه شده با استفاده از شیوه مشابه محاسبه برای تمام دانشگاهها بر اساس تعداد دانشجویان و سایر شاخصهای عینی است (هدایای عملی استاندارد).

(2)  مقادیر مورد نیاز برای پیاده‌سازی پروژه‌ها و اداره آموزش ویژه و امكانات تحقیق كه با شاخصهای عینی محاسبة آنها مشكل است (هدایای عملی ویژه)

برای پیشبرد توسعه فردی در دانشگاهها و فراهم آوردن یك محیط رقابتی هدایای عملی بایستی به درستی نتایج ارزیابی های شخصی ثابت از دانشگاهها را بعد از كامل شدن طرحهای میان مدت منعكس نمایند همچنین شیوه‌های عینی و فرایند‌های آنان بایستی بازبینی گردد.

احتمال شیوه‌های قابل انعطاف در محاسبه هدایای عملی بر اساس فلسفه، اهداف، ویژگیها و شرایط هر دانشگاه بایستی مد نظر قرار گیرد. با توجه به آیتمهای ارزیابی شخص ثالث كه در محاسبه هدایای عمل مورد استفاده قرار گرفت، آنها بایستی به دقت مورد بازبینی قرار گیرند تا صحت آنها تضمین گردد و ملاحظه مقتضی بایستی اعمال گردد تا تضمین شود كه آنها استقلال دانشگاه را محدود نمی‌كنند.

معیارها و شیوه‌ها برای محاسبه هدایای علمی بایستی پیشاپیش در معرض عموم و دانشگاهیان واقع شود.

ضمیمه: اختلافات بین IFRS و US GAAP 

هدف از IASB و FASB ، همگرایی استانداردها به سمت یك زبان واحد گزارش كردن در میان تمامی ملل و كشورهاست. امروزه، IFRS ، آنچه را كه در گذشته تحت عنوان «استانداردهای بین المللی حسابداری» شناخته می شده است را در برگرفته است و تا به امروز، 7 صورت وضعیت ویژه IFRS را منتشر نموده است. خلاصه ای از استانداردهای IFRS، در مقایسه با استانداردهای US GAAP را در پی می آوریم و در جدول زیر و صفحه بعد جزئیات بیشتر را ارائه خواهیم نمود. همانطور كه قبلا هم ذكر كردیم، راهبردهای موجود در حوزه های بین المللی، بیشتر اساس- اصول هستند و در شیوه های مختلف كاربرد برای یك كمپانی نتیجه می شوند، یا اینكه اساس- صنعت هستند و حداقل در كوتاه مدت و تا زمان تعدیل بیشتر، نتیجه می‎شوند. مثالهایی كه می‎توان ذكر كرد از این قرارند:

Ž       قوانین در زمینه حسابداری خرید و فروش تامینی، دورنمای بهتری دارند.

Ž   قوانین مربوط به ادغام مؤسسات با وسایل ویژه هدف (SPVها) و نمادهای با سود متغیر (VIE) ، با دوام تر و محكم تر است.

Ž   بازرسی اختلالات سرمایه، شدیدتر از مورد GAAP است كه در این حالت یكسری قوانین مراقبتی جدید نیز لحاظ شده است.

Ž   برآورد ارزش سرمایه مربوط به كلاسهای جدید سرمایه های غیرعینی، با دوره های متغیر استهلاك (معمولاً كمتر از 2 سال)

Ž       آشكارسازیهای مضاعف برای هر اكتساب جداگانه با تمركز ویژه بر كسب سرمایه های غیرعینی و سرقفلی.

Ž       حذف افت مترری بازنشستگی در برابر دارایی خالص

درست مثل اجرای هر راهبرد جدید گزارش، در این مورد هم، تأثیر آن به بهترین وجه زمانی ملاحظه خواهد شد كه آنرا وارد عرصه نموده تا افراد ذیصلاح پیرامون آن اظهارنظر كنند.

تأثیر نهایی آن- خواه مثبت یا منفی- بر همگرایی تنها زمانی ملاحظه خواهد شد كه این رویدادها فاش شوند و كمپانیها خود را با ضروریات جدید وفق دهند.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت ملات های سیمانی پرسشنامه مقیاس خوشکامی اسنیت- همیلتون (SHPS) 1995 مبانی نظری و پیشینه رفتارهای پر خطر و انواع آن سمینار کاربرد آنتن های هوشمند در مخابرات سیار پایان نامه چت رُم و روابط بین افراد و جوانان