👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله بررسی كنترل كیفیت در رشته مدیریت صنعتی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله بررسی كنترل كیفیت در رشته مدیریت صنعتی

مقاله بررسی كنترل كیفیت در رشته مدیریت صنعتی در 45 صفحه ورد قابل ویرایش

مقاله بررسی كنترل كیفیت در رشته مدیریت صنعتی در 45 صفحه ورد قابل ویرایش  

كنترل كیفیت

اهداف یادگیری :

بعد از كامل كردن این فصل شما باید قادر باشید:

1-    اجزای فرآیند كنترل را لیست كنید و به طور اختصار شرح دهید.

2-  شرح دهید كه چطور نمودارهای كنترل ، برای كنترل فرآیند و مفاهیمی كه تحت كاربرد آن قرار گیرند به كار برده می شوند.

3-    نمودارهای كنترل را به كار برید و آنها را توضیح دهید.

4-    تست‌ها متوالی را برای چك كردن خروجی فرآیند غیر تصادفی به كار برید.

5-    به توانایی فرآیند دسترسی پیدا كنید

خلاصه ای از فصل :

مقدمه

بازرسی

-        چه مقدار بازرسی كنیم و چندبار

-         كجای فرآیند را بازرسی كنیم

-         بازرسی متمركز در برابر بازرسی on – site

-        كنترل فرآیند آماری

-        فرآیند كنترل

-        تغییرات و كنترل

-         نمودارهای كنترل

-         نمودارهای كنترل متغییرها

-         نمودارهای كنترل صفات

-         بررسی های مدیریتی در حدود نمودارهای كنترل

-        تست های اجرایی

-         قابلیت و توانایی فرآیند

-         تحلیل قابلیت و توانایی

-        بهبود قابلیت و توانایی فرآیند

تابع هزینه Taguch

Newchip : خط نمادها ممكن است خطاهای داروئی را در بیمارستان ها متوقف كنند

-        محدودیت های شاخص های قابلیت و توانایی

-        استراتژی عملیات

-        خلاصه

-        عبارت های كلیدی

-        حل المسائل

-        بحث و مروری بر سوالات

-        تهیه فهرست موجودی

-        تمرینات فكری مهم

-         مسائل

-         موارد : شركت Toys

-         ابزارهای Tiger

-         تور عملیات ها :

انتخاب فهرست مراجع و مطالب خواندنی بیشتر

-        تكمیل : نمونه برداری ( برای قبول یا رد ) یا نمونه برداری پذیرشی

این فصل كنترل كیفیت را شامل می‌شود . هدف از كنترل كیفیت است كه اطمینان دهد فرآیندها در حالت قابل قبول انجام می شوند. شركت ها اینرا را از طریق نظارت بر خروجی فرآیند و با استفاده از تكنیك های آماری انجام می دهند. كنترل كیفیت ، فرآیندی است كه خروجی را نسبت به یك استاندارد اندازه گیری می‌كند و زمانی عمل می‌كند كه خروجی استانداردها را برآورده نكند. اگر نتایج قابل قبول باشند پس هیچ عمل اضافی نیاز نیست . نصب نتایج غیر قابل قبول برای اقدامات صحیح می باشند.

مقدمه :

كیفیت تضمین می‌كند كه در اصل متكی به بازرسی آیتم های از قبیل تولید شده است و این بعنوان نمونه برداری پذیرش اشاره می‌شود . این نمونه برداری در قسمت تكمیلی فصل شرح داده خواهد شد. تلاش های كنترل كیفیت كه طی تولید روی می دهند بعنوان كنترل فرآیند آماری اشاره می شوند و ما اینها را در بخش های بعدی بررسی خواهیم كرد.

بهترین شركت ها بركیفیت طراحی در فرآیند تاكید می‌كنند از اینرو به مقدار زیادی نیاز به بازرسی یا تلاش های كنترل را كاهش می دهند . همانطور كه ممكن است پیش‌بینی كنید . سازمان های تجاری مختلف ، در مراحل مختلف این فرآیند ارزیابی می باشند: حداقل تصاعد مربوط به بازرسی می‌باشد . بسیاری دیگر به یك زمینه متوسط را نشان می دهند كه مربوط به كمی بازرسی است و به مقدار زیادی به كنترل فرآیند می پردازد.

حداكثر تصاعد در سطح ذاتی كیفیت بدست آمده است كه به اندازه كافی بالا است بنابراین می‌تواند مانع از فعالیت های بازرسی عمده فروشی و فعالیت های كنترل فرآیند – از طریق جلوگیری از خطا – شود . و این هدف نهایی است . شكل 1/10 این مراحل تضمین كیفیت را نشان می‌دهد .

كنترل فرآیند آماری 

كنترل كیفیت مربوط به كیفیت انجام یك فرآیند است: آیا خروجی یك فرآیند با مفهوم طراحی مطابقت دارد . در پایان مدیران كنترل فرآیند آماری را برای ارزیابی خروجی فرآیند به كار می برند تا مشخص كنند كه آیا از نظر آماری قابل قبول است یا نه . به همین منظور ، آنها نمونه های دوره ای فرآیند را انتخاب می‌كنند و آنها را با استاندارد از پیش تعیین شده مقایسه می‌كنند.

یك ابزار مهم در كنترل فرآیند آماری ، چارت كنترل است . چارت كنترل یك نقشه زمان بندی شده از آمارهای نمونه نمایش است، مثل میانگین نمونه گیری ها كه از یك فرآیند مداوم بدست می آید. این چارت محدودیت های زیاد و كم دارد و اصطلاحا محدودیت های كنترل نامیده می‌شود. این محدودیت ها ، دامنه قابل قبول تغییر ( تصادفی ) را برای آماری های نمونه گیری ها مشخص می‌كنند . یك چارت كنترل كننده در شكل 4/10 نشان داده شده است . هدف از چارت كنترل اینست كه خروجی فرآیند را كنترل ( یا نظارت ) می‌كند و مشاهده می‌كند كه آیا این خروجی تصادفی است یا نه . شرط لازم ( نه كافی ) برای فرآیندی كه تحت كنترل یا ثابت پنداشته می‌شود . برای تمام داده هایی نیز به حساب آورده می‌شود كه بین محدوده های بالاتر و پائین تر كاهش می یابند . در نتیجه داده هایی كه در خارج از این محدوده كاهش می یابند بعنوان شواهدی انتخاب می شوند كه فرآیند  تصادفی نیست و بنابراین فرآیند – تحت كنترل نیست . چنانچه این خروجی اتفاق روی دهد فرآیند تا زمان درك و تصحیح علت تغییرات غیر تصادفی متوقف می‌شود . ضرورت كنترل فرآیند آماری اینست كه اطمینان بدهد خروجی فرآیند تصادفی است پس خروجی بعدی نیز تصادفی خواهد بود.

فرآیند كنترل

نمونه برداری و عمل تصحیح ، فقط بخشی از فرآیند كنترل است. بنابراین كنترل مؤثر نیاز به مراحل زیر دارد:

مشخص كردن : اولین مرحله به این معنا است كه جزئیات را به اندازه كافی درباره آنچه كه باید كنترل شود. مشخص و شرح می‌دهد. مثلا كافی نیست كه به سادگی به یك سطح رنگ شده اشاره كنیم . زنگ می‌تواند برخی از  ویژگیهای مهم مثل ضخامت سختی و مقاومت در برابر كم رنگ شدن یا خراشیده شدن را داشته باشد. ویژگیهای مختلف ممكن است نیاز به روش های مختلف برای اهداف كنترل داشته باشد.

اندازه‌گیری :  تنها آن ویژگیهایی را می‌تواند به حساب آورده شوند یا اندازه گیری شوند كه برای كنترل انتخاب شوند. بنابراین مهم است كه بررسی كنیم چطور عمل اندازه گیری انجام می‌شود.

مقایسه كردن : بایستی استانداردی از مقایسه وجود داشته باشد تا بتواند برای ارزیابی اندازه گیری ها به كار برده شود . این استاندارد مربوط به سطح كیفیتی است كه درك می‌شود .

ارزیابی كردن : اندازه گیری باید تعریفی را درباره خارج از كنترل بیان كند. حتی فرآیندی كه عمل می‌كند مثلا باید درباره خروجی ایی مطرح نشود كه دقیقا با استاندارد مطابقت دارد . و این به طور همزمان به دلیل تغییرات طبیعی ( یعنی تصادفی ) است كه در تمام فرآیندها به صورت دستی یا ماشینی وجود دارد و مقدار خاصی از تغییر – در آن – غیر قابل اجتناب است . عمل مهم كنترل كیفیت اینست كه بین تغییرپذیری غیر تصادفی و تغییرپذیری تصادفی تفاوت ( و تمایز ) قائل می‌شود چون تغییرپذیری غیر تصادفی به این معنا است كه فرآیند خارج از كنترل است .

تصحیح : وقتی فرآیند ، خارج از كنترل بررسی می‌شود ، عمل تصحیح باید انجام شود. و این مربوط به تحت پوشش قرارندادن ، تغییرپذیری ، غیرتصادفی ( مثلا تجهیزات فرسوده ، متدهای غلط ، ناتوانی برای پیروی از شیوه های خاص ) و تصحیح آن می‌باشد.

كنترل نتایج: به منظور اطمینان از این موضوع كه عمل تصحیح مؤثر است ، خروجی فرآیند باید در مدت زمان كافی نظارت و كنترل شود تا اثبات كند كه مشكل رفع شده است.

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت چگونگی ابلاغ و آغاز پروژه اطلاعات كلی راجع به ثبات رنگ در برابر نور مقاله بررسی جامع خراسان مقاله نگرشی بر تولید كشاورزی و بررسی راههای افزایش تولید در مركز آموزش پروژه شبکه های کامپیوتری-مدارهای الکترونیکی