👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه تكنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه تكنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد

پایان نامه تكنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد

پایان نامه تكنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد

یولافی كه به منظور پوست گیری در كارخانه آسیاب مورد استفاده قرار می گیرد ، باید دارای ویژگیهای زیر باشد :

1- بو: یولاف باید فقط بوی مخصوص به خود را داشته و حتی الامكان تازه باشد و نباید بوی نا و یا ترشیدگی بدهد .

2- مشخصات ظاهری :

رنگ یولاف حتی الامكان روشن ، دانه ها یكنواخت و یكسان و نباید ریز و یا نقاط خاكستری سیاه روی آن دیده شود . وجود لكه های رنگی و یا تغییر رنگ در جوانه یا صدمه دیدگی حرارتی از كیفیت آن می كاهد .

3- افت و ناخالصیها :

حداكثر افت غیر مفید 1 درصد و مواد خارجی نباید از 3 درصد تجاوز نماید .

4- میزان رطوبت : رطوبت نباید از  16 درصد تجاوز نماید .

5- وزن هكتولیتر : حداقل وزن هكتولیتر باید 55 كیلو گرم و حداقل وزن هزار دانه 27 گرم در ماده خشك باشد .

6- درشتی دانه : حداقل 90 درصد دانه ها باید روی الك 2 میلی متر باقی بمانند .

7- مقدار پوشینه دانه : مقدار آن نباید از 26 درصد در ماده خشك تجاوز نماید . 

طبقه بندی برنج در ایران

برنج های ایران را از نظر اندازه و درشتی دانه به سه گروه تقسیم می كنند :

1- برنج های دانه بلند: كه طول دانه ها معمولاً‌ بیش از 7 میلی متر است ، مانند برنج صدری،

2- برنج های نسبتاً‌ بلند: كه طول دانه ها 7 ـ 6 میلی متر است مانند برنج های چمپای زود رس و بی نام

3- برنج های متوسط یا گرد: شامل برنج های چمپای دیر رس كه طول دانه‌ها 6 ـ 5 میلی متر است .

بطور كلی در تجارت بین المللی ، دانه برنج را براساس درصد دانه های شكسته به چهار گروه طبقه بندی می كنند :

1- برنج اعلا ـ دانه های شكسته آن كمتر از 5 درصد می باشد .

2- برنج استاندارد ـ دانه های شكسته آن كمتر 15 درصد است .

3- برنج خانگی ـ درصد دانه های شكسته آن كمتر از 25 درصد می باشد .

4- برنج شكسته یا خرده برنج ـ دانه های شكسته آن بیش از 40 درصد است . 

پروتئین های گندم :

مقدار پروتئین گندم برحسب واریته متغیر و بین 9 تا 14 درصد می باشد . پروتئین های گندم را برحسب حلالیت آنها می توان تقسیم بندی نمود :

20 ـ 15 درصد از پروتئین ها در محلولهای نمكی رقیق محلول می باشند كه عبارتند از آلبومین ها[1] و گلوبولین ها[2]. 80 درصد غیر محلول را گلوتن[3]

تشكیل می دهد كه پروتئین مخصوص گندم بوده و در حیوانات وجود ندارد گلوتن را به آسانی می توان از طریق شستشوی خمیر در زیر جریان آب به دست آورد .

[1] -Albumines[2] -Globulines[3] -Gluten

لیپیدهای گندم و آنزیمهای آنها :

دانه گندم محتوی حدود 2 درصد لیپید است . میزان درصد مواد لیپیدی در گیاهك دانه (جنین) خیلی بیشتر از میزان آن در اندوسپرم است . در آرد حاصله از گندم بسته به درجه استخراج آرد حدود 2 ـ 5/1 درصد لیپید وجود دارد كه حدود 60 درصد از آن قابل استخراج به وسیله اترپترول[1] می باشد و لیپید آزاد تلقی می شود . 40 درصد قابل استخراج نبوده و لیپید پیوسته به حساب می آید .

لیپازهای موجود در آرد با آزاد كردن اسیدهای چرب سبب اسیدی شدن محیط گردیده و در صورت نگهداری طولانی مدت آرد در شرایط بد و نامناسب موجوب بوجود آمدن بوی تند شدگی در آن می شوند . آنزیم دیگر لیپوكسی ژناز[2]  است كه به مقدار كمی در آرد وجود دارد و اكسیداسیون لیپیدها را در قسمت باند مضاعف اسیدهای چرب غیر اشباع كاتالیز می كند . این اكسیداسیون حداقل در حضور دو باند مضاعف غیر كونژوگه مثل مورد اسید لینولئیك و اسید لینولنیك صورت می‌گیرد.

[1] -Etherdepetrole[2]-Lipoxygenase 

فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

فصل اول 1

ویژگی ، ساختار 1

و تركیبات دانة‌ غلات 1

1-1-ویژگیهای غلات 2

1-2- منشأ غلات 2

غلات اصلی : 3

1- گندم 4

طبقه بندی گندم از نظر مصارف 5

گندم مخصوص محصولات خمیری 5

گندم مخصوص كیك ، شیرینی و بیسكویت 5

گندم مخصوص نان و محصولات تخمیری 6

گندم چند منظوره 6

گندم مخصوص دام و طیور 6

2- چاودار 9

3-جو 11

جو را از نظر گیاه شناسی به : 11

4-یولاف 12

مشخصات ظاهری : 14

افت و ناخالصیها : 14

جدول 1-2: برخی از ویژگیهای یولاف مورد استفاده در صنعت ( آلمان و استرالیا) 14

5-برنج 15

6-ارزن 17

7-ذرت 17

8- گندم Error! Bookmark not defined.

1 ـ تاریخچه گندم 18

2 ـ خواص بتانیكی گندم : 18

3 ـ ساختمان دانه گندم و تركیبات آن : 19

1- پروتئین های گندم : 23

2 ـ لیپیدهای گندم و آنزیمهای آنها : 24

3 ـ كربوهیدراتهای گندم 26

1-آمیلوز 29

2-آمیلوپكتین 29

4 ـ املاح گندم : 31

5 ـ ویتامین های گندم : 32

1-4 ـ انواع گندم و روشهای تشخیص آنها 33

1- انواع گندم مورد داد و ستد در بازارهای جهانی 33

2 ـ واریته های گندم كه در حال حاضر در ایران كشت می شوند : 35

3 ـ استفاده از الكترو فوررز  در تشخیص واریته های گندم : 36

1-5 ـ مصرف جهانی گندم : 38

1-6 ـ كیفیت محصول گندم : 39

1 ـ 7 ـ گندمهای قوی و ضعیف : 41

1-8 ـ موارد استفاده گندم 43

2-1) برداشت گندم 46

2-2) تعریف بوجاری : 48

2-3)ناخالصی‌ها( افت) 50

2-4)  اصول تكنیكی روشهای الك كردن 51

2-5) اصل الك كردن 52

2-6) تاثیر عوامل مختلف در نتایج الك كردن : 53

2-7) نكات مهم در جداسازی والك كردن : 54

2-8) الك بوجاری : 54

2-9) الك كردن به وسیله ماشین‌های لرزشی 55

حركت الك: 55

فركانس الك : 55

شیب الك : 56

2-10-انواع الك براساس تحرك : 56

1- الك متحرك : 56

2- الك ثابت 56

2-11-استاندارد گندم : 57

توضیحات مربوط به جدول (2-2) 58

فصل سوم 60

سیستم‌های 60

انتقال نیرو محركه 60

3-چرخ دنده 63

شرح و محاسبات كلی انواع چرخ دنده ها Error! Bookmark not defined.

1- دنده های شانه ای 64

2- چرخ دنده های  ساده 64

3-چرخ دنده های ساده داخلی 65

4- چرخ دنده های مار پیچی 65

شكل(3-8) چرخ دنده مارپیچ 65

5- چرخ دنده های مخروطی 66

6- چرخ دنده های حلزونی 66

7-چرخ دنده های جناقی 67

جنس چرخ دنده ها 68

8- فولادهای ریخته گری 69

9- فولادهای آلیاژهای 69

10- فولادهای نیكل و كرم دار 69

11- فولادهای نیكل كرم دار هوائی 69

12- دور آلومین 70

13- چدن 70

14- چرخ دنده های غیر فلزی 71

15- برنز 71

معایب و محاسن چرخ دنده ها 72

2- محاسن چرخ دنده ها 78

معایب چرخ زنجیر نسبت  به چرخ دنده : 79

كنم بودن هزینه تعمیر و نگهداری آن Error! Bookmark not defined.

5-یاتاقان ها 80

ساختمان یاتاقان های لغزشی 81

1 ـ بوش ها : 81

2 ـ نیم یاتاقان ها : 82

3 ـ یاتاقان های استوانه ای : 82

4 ـ یاتاقان های استوانه ای شیار دار : 83

5 ـ یاتاقان های استوانه ای اورشات : 83

6 ـ یاتاقان های استوانه ای چند شیاره : 84

7 ـ یاتاقان های بیضوی : 84

8 ـ یاتاقان های بیضوی اورشات : 85

9 ـ یاتاقان های سه قسمتی : 85

10 ـ یاتاقان های كفشكی مفصلی : 85

11 ـ یاتاقان های فندق شكن : 86

12 ـ یاتاقان های فشاری كه خود دو نوع هستند : 86

1- یاتاقان های فشاری ( یاتاقان های پر فشار ) : 86

2-یاتاقان های با منبع فشار خارجی : 87

تعریف شلاق روغن Error! Bookmark not defined.

ساختمان یاتاقان های كف گرد محوری 87

1 ـ یاتاقان های كف گرد ساده : 87

2 ـ یاتاقان های كف گرد شیب دار : 88

3 ـ یاتاقان های كف گرد محوری كفشكی مفصلی : 88

4 ـ یاتاقان های كف گرد با صفحه سازش پذیر ( فنردار ) : 89

5 ـ یاتاقان های كف گرد جیبی : 89

انواع یاتاقان های غلتشی 89

1 ـ بلبرینگ ها 90

2 ـ رولبرینگ ها 90

ساختمان و انواع بال برینگ ها 90

انواع رولبرینگ 92

روش محاسبه میزان اصطكاك در یاتاقان های غلتشی 94

عمر بال برینگ و رولبرینگ 95

بار روی بال برینگ 96

انواع یاتاقان ها از نظر روغنكاری 103

1 ـ یاتاقان های بدون فشار روغن : 103

2 ـ یاتاقان های با روغنكاری هیدرودینامیكی : 104

3 ـ یاتاقان های با روغنكاری هیدرواستاتیكی : 104

روغنكاری یاتاقان های غلتشی 105

نحوه انتخاب یاتاقان های لغزشی 105

1 ـ خواسته های مكانیكی : 106

2 ـ خواسته های محیطی : 106

3 ـ خواسته های اقتصادی : 107

انتخاب مواد برای یاتاقان ها 107

اشكالات عمده یاتاقان ها : 110

فصل چهارم 112

سیستم‌های 112

نقل و انتقال مواد 112

1- دستگاه های برداشت اززیر سیلو 113

2- لود سل  : 114

2- انتقال مواد 115

1- نقالـه مار پیچی (حلزونی ) : 115

2- بالابر كاسه ای (قاشقی ) : 119

تجهیزات ایمنی در بالابرها : 121

مشخصات یك كاسه مناسب برای بالابر 123

نحوه اتصال یك كاسه به تسمه بالابر 123

نحوه وصل كردن نوارهای تسمه پلاستیكی به هم 123

نحوه وصل كردن كاسه ها روی تسمه پلاستیكی 124

محاسبات مربوط به الواتور : 124

4- نقالـه زنجیری : 131

5-لوله های خودریز 132

آئرودینامیك : 133

7-پنوماتیك‌: 134

فصل پنجم : 136

ماشین‌آلات بوجاری 136

ماشین آلات بوجاری 137

دستگاه بوجاری یا تفكیك كننده مدل K523 : 137

مشخصات فنی : 138

2- طرز كار دستگاه بوجاری تفكیك كنده مدل K525 : 138

3- آسپیراتور: 140

4- سیاراتور 143

5- آهنربا یا مغناطیس 144

1- آهنربای پایدار ( پرماننت) : 144

2-آهنربای الكترومغناطیسی : 145

6-كلاسیفایر 146

كلاسیفایرهای 2 طبقه 149

7-دستگاه شن گیر به طریقه خشك Dry Destoner 151

شكل(5-15) دستگاه شن گیر دو طبقه 154

دستگاه  كانسنتریتور 154

9- دستگاه تارا 156

10- دستگاه گراویتی تیبل 157

11-دستگاه كامبیناتور 159

12- دستگاه كامبی كلینر 159

13- دستگاه  جدا كنندة استوانه‌ای 162

14-دستگاه تریور 163

تریور كارتر – ( تریور دیسكی ) 168

تریور آسپیرال 170

مزایای دستگاه ترییور 171

معایب : 171

5-1- دستگاه تفكیك و جداسازی دانه‌های كپك زده ، فاسد و ناخنك براساس چشم الكترونیكی و رنگ 172

امكان جداسازی مكانیكی ناخنك Error! Bookmark not defined.

دستگاه برس (Brush) 175

17- دستگاه پوستگیر 176

شكل(5-37) پوستگیر و كانال‌های هوای متصل به آن 177

فصل ششم 182

مشروط كردن 182

1- مصرف آب زیاد : 190

3- آلودگی‌های چاه 190

5- افزایش آلودگی‌های میكروارگانیسمی 192

6- افزایش هزینه‌های نگهداری و سرویس دستگاه شستشو 193

حالت دادن با استفاده از خلا 196

4- حالت دادن سریع به روش تاروتین 198

7- روش نم زدن و حالت دادن با استفاده از فركانس بالا 199

8- روش فعال سازی آب با اكسیژن 200

فصل هفتم 202

آسیاب 202

7-1-  انواع آسیاب 203

2- آسیاب صفحه ای 204

1- آسیاب تك صفحه ای 204

2- آسیاب دو صفحه ای 204

3- آسیاب صفحه ای سوزن دار 204

3- آسیاب چكشی 205

آسیاب غلتكی 206

7-2 تاریخچة آسیابانی گندم 206

7-3 اهداف آسیابانی 209

7-4 فرآیند آسیاب گندم های معمولی : 210

فرآیند آسیاب كردن خشك 210

1 ـ خرد كردن و شكافتن دانه 211

2 ـ پاك كردن و تصفیه نمودن 216

3- ریز و نرم كردن دانه شكری و سمولینای پاك و تمیز شده 216

4- نرم و ریز كردن سمولینا و دانه شكری ریز به آرد 217

7-8ـ والس : 220

7-9-انواع والس ها : 221

7-10- قسمت های اصلی دستگاه والس : 223

1) بدنه و شاسی دستگاه 223

2) غلتك ها 224

3- عناصر موجود در چدن سخت : 224

4- سختی های مورد نظر غلتك ها : 225

5- طول غلتك ها 226

7- انواع غلتك‌ها : 226

9-تعداد شیار در محیط ( R ) : 229

10-تعیین پشت به پشت یا تیز به تیز بودن 229

12-مقدار تحدب به عوامل زیر بستگی دارد : 231

13-شیار زنی غلتك ها 232

14-اصول شیار زنی : 233

3- تمیز كردن غلتك‌های شیاردار و صاف 235

4-مقایسة كاردك با برس 236

5-سیستم محركه والس در درون والس 237

6-سیستم دور و نزدیك كردن غلتك متحرك نسبت به غلتك ثابت 237

7-اتوماتیك 237

1-روش مكانیكی 237

2-روش الكترونیكی 238

8-سیستم تغذیه 238

9-سیستم هوادهی 240

10-سیستم خنك كردن والس ها به وسیلة آب 240

7-11-میزان باردهی والس ها ( ضریب باردهی ) 241

7-12-میزان باردهی والس ها ( ضریب باردهی ) 241

7-12- ضریب طول مخصوص كل غلتك ها 241

5-13- معرفی والس‌ها: 242

والس آلمانی قدیمی با سیستم یاتاقان 242

2- والس روسی با سیستم بلبرینگ 244

7-13-والس های مدرن : 254

1 ـ اتوماتیك : 254

2 ـ فیدر و فاصلة غلتك‌ها : 254

3 ـ تعویض غلتك ها : 255

4 ـ هشدار و اعلام خطر : 255

5 ـ قابلیت اتصال به رایانه : 255

فصل هشتم 256

الك‌ كردن 256

و دانه بندی 256

8-1- سیستم الك‌ها و الك كردن 257

نیروی محركة الك 257

8-3-انواع الك‌ها: 259

1ـ الك بادی: 259

2ـ الك‌های چوبی: 260

معایب این نوع الك: 260

3- الك بارامكاهای كشویی: 260

معایب الكت بارامكاهای كشویی : 261

4- الك های مربعی ( چهارگوش) : 261

فواید الك مربعی: 265

5ـ الك‌های كوچك: 265

6-دستگاه تصفیه كننده: 266

نحوة توری بندی دستگاه تصفیه كننده: 270

پاك‌ كن توریها: 271

7ـ الك‌های استوانه‌ای (سبوس كوب یا تایفون): 271

1- سبوس كوب ثابت: 272

نكات مهم دربارة سبوس كوب: 272

2ـ الك ویبره‌ای: 273

8- الك گریز از مركز: 274

9 ـ دستگاه‌های متلاشی كننده (دتاشور) 274

10-جدا سازی ذرات ریز: 276

فصل نهم 280

سیلوها و ذخیره سازی 280

9-1-انواع سیلو و تجهیزات مورد استفاده در سیستم‌های ذخیره‌سازی 281

9-2-انبارهای ساده 282

9-3-طرز چیدن كیسه‌ها در انبار (صفافی) 283

9-4-نگهداری غله در انبارهای ساده به صورت فله: 283

9-5-انبارهای مكانیزه 283

محاسن 285

معایب 285

9-6-انبارهای بتونی كروی مكانیزه 285

9-7-نگهداری و ذخیره‌سازی غله در كیسه‌های پلی‌اتیلن 286

9-8-نگهداری غله در فضای باز 286

9-9-سیلوهای بتونی غلات 288

محاسن 290

معایب 290

9-10-سیلوهای فلزی 290

محاسن سیلوهای فلزی 291

معایب سیلوهای فلزی 291

9-11-سازه، تأسیسات و تجهیزات سیلو 291

9-12ـ توزین غلات: 292

9-13-تجهیزات لازم برای تخلیه: 293

9-14-سیلو‌های آرد: 293

1ـ كیسه‌گیری آرد تولیدی: 293

2ـ به صورت فله: 295

فصل دهم 296

بررسی خصوصیات شیمیایی و فیزیكی و میكروبی آرد و بررسی خواص رئولوژی خمیر و ارگانولپتیك نان حاصل 296

10-2-رطوبت 298

10-3-اندازه‌گیری پروتئین 300

10-3-1- هضم مادة غذایی 300

10-3-2-تقطیر مادة هضم شده 301

10-3-3-تیتراسیون 301

10-4- اندازه‌گیری فیبر 302

روش آزمایش 302

10-5-تعیین درصد اختلاف ارقام گندم ـ تست فنل 303

روش كار 303

10-6- اندازه‌گیری نمك (سدیم كلراید) در مادة غذایی(روش مور) 304

مواد شیمیایی مورد نیاز 304

روش آزمایش 304

10-7- اندازه‌‌‌گیری نمك (سدیم كلراید) در مادة غذایی(روش و لهارد) 304

مواد شیمیایی مورد نیاز 304

روش آزمایش 305

10-8- تعیین PH آرد گندم 305

شرایط محلول‌های بافر 306

10-9- اندازه‌گیری اسیدیته آرد 307

روش آزمایش 307

10-10- اندازه‌گیری چربی آرد 307

روش آزمایش 308

10-11- استخراج چربی به روش سرد (استخراج سرد كلروفرمی) و تعیین پراكسید آن: 308

10-12-تعیین خاكستر كل 309

روش آزمایش 310

10-13- خاكستر نامحلول در اسید 310

روش آزمایش 311

10-14-تهیه محلول حاوی املاح معدنی از خاكستر 311

روش آزمایش 311

10-15- اندازه گیری مقدار آهن آرد از طریق رنگ سنجی 312

10-16-اندازه‌گیری مقدار فسفرآرد از طریق رنگ سنجی 312

محلولهای مورد نیاز 312

16-8-اندازه‌گیری كلسیم در آرد: 314

محلولهای مورد نیاز: 314

روش آزمایش: 314

10-18-تعین مقدار نشاسته به روش هیدرولیز اسیدی 315

روش آزمون 316

10-19- اشكال نشاسته 316

10-20- روش اندازه‌گیری كل مواد جامد در آب پخت (لعاب) و وزن پس از پخت ماكارونی 317

10-21-عدد زلنی یا سدیمانتاسیون 318

10-22- وزن هكتولیتر 320

10-23- وزن هزاردانه 321

10-24-آزمایش تعیین كمیت و كیفیت گلوتن 322

طبقه بندی آردها از نظر كمیت و كیفیت گلوتن عبارتند از: 323

10-25-اندازه گیری ذرات آرد 325

روش آزمایش 325

10-26-تعیین رنگ آرد 326

10-26- آزمون جسم خارجی در آرد: 327

10-27- آزمون بو آرد: 327

روش آزمایش تعیین رنگ آرد با دستگاه kent Jones 328

10-27- افت گندم و جداسازی ناحالصیهای گندم 328

روش كار 331

10-27-عدد فالینگ 331

10-28-آزمایش فارنیوگراف 334

10-30--دستگاه فرمنتوگراف 339

10-31-دستگاه آلوئوگراف 339

10-33-دستگاه آمیلوگراف 340

10-33-آزمایش تعیین مقدار گاز ایجاد شده در اثر تخمیر 342

10-34-آزمایش تعیین قابلیت فشردگی 343

10-35-روش اندازه گیری سیاهك گندم 345

محاسبه 346

10-36-روش جستجو و شمارش با سیلوس سرئوس در مواد غذایی 346

10-36-1- بررسی نتایج 347

10-36-2- ویژگیهای باكتری با سیلوس سرئوس: 347

10-36-3-1-محیط پایه 348

طرز تهیه: 349

10-36-3-2--طرز تهیه محلول سولفات پلی میكسین B 349

10-36-3-3-سوسپانسیون زرده‌ تخم مرغ 349

طرز تهیه : 350

10-36-4-طرز تهیه  سرم فیزیولوژی: 350

10-36-5-محیط كشت نونزنیت آگار (آگار مغذی ) 350

10-36-6-محیط نیترات 351

10-36-7-گلوكز آگار 351

10-36-8-محیط متیل رد و ژپرسكوئر (MR - VP) 352

10-36-9-محیط نشاسته 352

10-36-10-طرز تهیه محلول رقیق كننده : 353

10-36-11-آزمایشهای تائیدی 353

10-36-12-آزمایش نشاسته 353

10-36-13-آزمایش احیای نیترات به نیتریت 354

10-36-14-آزمایش و ژیرسكوئر( VP ) 354

10-36-15-طرز تهیه  انواع معرف ها 355

10-36-16-معرف های لازم برای آزمایش VP 355

10-37--كلستریدیوم پرفرانژانس: كلستریدیوم های احیا كننده سولفیت در مواد غذایی 356

54-8-مایع تیوگلیكولات بدون دكستروز 357

10-37-3-طرز تهیه محلول با فرفسفات : 358

10-37-4-محیط كشت آگار خون دار با نئوماسین 358

10-37-5- محیط گوشت پخته 359

10-38- روش جستجو و شمارش قارچها (كپك ها و مخمرها) به روش شمارش پرگنه در 25 درجه سلسیوس 359

10-39-روش جستجو و شمارش كلی فرم ها در مواد غذایی 364

👇محصولات تصادفی👇

مقاله تعادل در عملکرد خانواده و نقش پدر پرسشنامه ناامیدی کودکان کازدین 1989 مشخص كردن راكتانس محورهای d وq از موتورهای سنكرون مغناطیس دائم بدون اندازه گیری موقعیت روتور مقاله طلاق رابطه بین فرصتهای سرمایه‌ گذاری با رشد داراییها در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران