👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق روان شناسی نوجوانی

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق روان شناسی نوجوانی

تحقیق روان شناسی نوجوانی

تحقیق روان شناسی نوجوانی

(مسائل اساسی در مطالعه روان شناسی رشد و نوجوانی)

1-نكات اساسی در روان شناسی رشد

روانشناسی رشد را می توان هم به صورت دوره های سنی و هم به شیوه موضوعی ارائه كرد. روانشناسی رشد علمی است كه فرآیند تحولات نسبتاً نظامدار زیستی شناختی، عاطفی و اجتماعی فرد در طول زندگی از لحظه انعقاد نطفه تا هنگام مرگ مطالعه می‌كند. منظور از تحولات نظامدار تغییراتی است كه معمولاً با نظم معین رخ می‌دهد و در یك زمان نسبتاً طولانی دوام می آورد. با توجه به جوانب مختلف رشد (زیستی، شناختی، روانی و رفتاری) و با ملاحظه اصلی ترین وجوه تشابه و تفاوت رشد روانی در سنین مختلف و نمودهای آن در دوره های زندگی تقسیم بندی زیر را به عمل آورده‌اند.

دوره پیش از تولد

دوره شیرخواردگی

دوره كودكی اول

دوره كودكی دوم

دوره نوجوانی

دوره جوانی

دوره میانسالی

دوره پختگی

دوره پیری

(انعقاد نقطه تا تولید

(تولد تا 2 سالگی)

(كودكستانی) 2-6 سالگی

(دبستانی) 6-12 سالگی

12 تا 20 سالگی

20 تا 30 سالگی

30 تا 50 سالگی

50 تا 65 سالگی

65 سال به بعد

دوره های سنی كه در این تقسیم بندی ارائه شده سنین متوسط و تقریبی است. هر یك را می توان به دوره های كوتاهتر نیز تقسیم كرد. برای مثال می توانیم دوره نوجوانی را به سه دوره كوتاهتر اوایل، اواسط و اواخر بلوغ تقسیم كنیم. مثلاً ممكن است یك دختر معین در سن 10 سالگی بلوغ خود را آغاز كند در حالی كه سن شروع بلوغ یك پسر معین چه بسا در 15 سالگی باشد همچنین یك نوجوان بالغ ممكن است زندگی خانوادكی نیز تشكیل داده و صاحب فرزند نیز شده باشد و عملاً در اواسط دوره نوجوانی جای گرفته باشد آغاز و پایان هر یك از دوره های رشد ناشی از تأثیر و تأثر متقابل عوامل مختلف زیستی، روانشناختی، اجتماعی و فرهنگی است.

(نظریه تحلیل روانی در رشد نوجوانی)

در میان نظریه های روانشناسی كمتر نظریه ای را می توان یافت كه به اندازه نظریه تحلیل روانی (روان تحلیل گری) بر روانشناسی جدید تأثیر بخشیده باشد. این نظریه را فروید پزشك اتریشی ارائه كرد كه در آن طبیعت آدمی به صورتی متفاوت از پیش مطرح می شود در این نظریه زندگی فرد تحت تأثیر انگیزش ها و تعارضات عمدتاً ناآگاهانه است و شخصیت فرد بر اساس تجزیه های اولیه زندگی او شكل می گیرد محور نظریه فروید این است كه آدمی دارای نیازهای نیرومند زیستی است كه باید برآورد شوند به نظر او هر فردی برخوردار از مقدار معینی انرژی روانی است كه آن را صرف ارضای غرایز خود می‌كند به تدریج كه كودك رشد می‌كند این انرژی روانی در سه بخش شخصیت یعنی نهاد، خود و فرا خود تقسیم می شوند. مشكلات روانی موقعی بروز می‌كند كه این مقدار معین از انرژی روانی به صورت نامتعادلی بین نهاد، خود و فرا خود توزیع می شود. نظریه تحلیل روانی، نوجوانی را ناشی از افزایش غریزه می داند كه به مرجله نهفتگی پایان می‌دهد و به دنبال آن توجه دوباره به مسأله ادیپی و كشش نوجوان به جنس مخالف و تراز انتقام جنس موافق پدیدار می شود در این مرحله با رشد نظام باز تولید و از جمله افزایش هورمونی درگیری و فشار شدید جنسی ایجاد می‌شود و در نتیجه بر كنترل غریزه جنسی مرحله نفهتگی پایان می‌دهد در این مرحله هدف اصلی غریزه جنسی همان باز تولید زیستی است اما یادگیری چگونگی برخورد جامعه پسند با نیروی جنسی تعارضاتی برای هر فرد همراه است نیروی لیبیدو در دوره نوجوانی و اوایل جوانی صرف فعالیتهایی از قبیل دوست یابی، دست یابی به خصوصیات شغلی، ابراز عشق و ازدواج می شود و مقدمات ارضای رشد یافته غریزه جنسی از طریق صاحب فرزند شدن فراهم می آید فروید معتقد است كه آدمی تا پایان عم در همین مرحله باقی می ماند.

...

   راههای نشان دادن عصبانیت:

مخالفت، عصبانیت و سركشی می تواند به شك های گوناگونی ابراز می گردد. برخی از آنها موثر و مناسب است اما برخی دیگر بی تأثیر بوده و نه تنها مشكل را حل نمی كنند بلكه آن را پیچیده تر نیز می سازند. تصور كنید كه نوجوانی از پدرش خواهش می كند كه  پس از رفتن به سینما، شام را با دوستانش بیرون از منزل صرف كند. پدرش مخالفت می كند و اصرار او نظر پدرش را عوض نمی كند. این نوجوان می تواند عصیانیت خود به 5 طریق آشكار سازد.

 1- می تواند احساس خود را بگونه ای مناسب نشان دهد ؛ بعبارت دیگر او می تواند بآرامی و خونسردی احساس خود را برای والدینش بیان كند.

2- می تواند احساس ناراحتی اش را ظاهر نكند و چیزی نگوید.

 3- می تواند مخالفت خود را  بطور غیر مستقیم از طریق لجبازی و بداخلاقی نشان دهید یا به حرف آنها گوش ندهد و شام را با دوستانش بیرون از منزل صرف كند.

....

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق حقوق و آزادیهای فردی در نظام حقوقی ايران و فرانسه مقاله مهندسی زمان تحقیق در مورد جغرافیای سرزمین ایران پایان نامه میزان و علل بهره مندی دانشجویان دختر و پسر از شبکه های اجتماعی اینترنت پاورپوینت گزیده ای از سیاست نامه و قابوس نامه