👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله انگیزش تجصیلی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله انگیزش تجصیلی

مقاله انگیزش تجصیلی

مقاله انگیزش تجصیلی

بخشهای مختلفی از متن:

كودكان به طور طبیعی با انگیزه یادگیری متولد می شوند. كودك تلاش می كند تا به یك اسباب بازی دست بزند، راه رفتن را یاد می گیرد، غذا خوردن بدون كمك دیگران را می آموزد .

این اولین انگیزش ها برای یادگیری، بعدها پاسخ گوی فعالیت وابسته به مدرسه مانند خواندن و نوشتن است باید در مورد كودكان بی انگیزه در جستجوی مانعی در راه انگیزش طبیعی آنها بود كه عدم توجه به این مسئله آنها را به راحتی سرخورده می كند .

یك كلاس ایده آل كلاسی است كه در آن دانش آموزان به درس توجه كامل دارند، سئوال های زیادی می پرسند، در بحثهای كلاسی شركت دارند، تكالیف تعیین شده را با دقت و به موقع امجام می دهند .

چنین كلاسی را كلاس دارای انگیزه می خوانند. در واقع موتور حركت و محك تلاش و فعالیت برای یادگیری است. دانش آموز بی انگیزه نه تنها رغبتی به درس خواندن  و یادگیری نشان نمی دهد، بلكه با بی تفاوتی و بی توجهی خود چه بسا برای كاركردن دانش آموزان دیگر در كلاس نیز مزاحمت ایجاد می كند در این مورد یك ضرب المثل انگلیسی وجود دارد كه می گوید :“ شما می توانید اسبی را كه تشنه نیست تا كنار آب بكشانید اما نمی توانید به نوشیدن آب وادارش كنید و شاید بتوان گفت نقشی كه انگیزه برای دانش آموز بازی می كند خیلی مهم تر از هوش باشد.

...

مفهوم انگیزش:

الف)انگیزش را می توان به عنوان یك فرایند مداخله كننده یا یك حالت درونی جاندار دانست كه او را وادار یا ترغیب به عمل می كند، به عبارتی دیگر می توان كفت كه انگیزش نیرویی است كه به رفتار نیرو می دهد و آن را هدایت می كند، همان گونه كه یك نیرو اشیاء را به حركت در می آورد، انگیزش نیز شخصی را به حركت در می آورد، مثلا وقتی می پرسیم كه چرا فلانی رفتار خاصی را انجام می دهد به دنبال انگیزه او هستیم. (ایگن و كوچان از كتاب روانشناسی یوسف كریمی)

ب)انگیزه به حالتهای درونی ارگانیسم كه موجب هدایت رفتار او بسوی نوعی مشخص می شود. (مورگان و همكاران)

پ)انگیزه به عاملی زیستی یا اجتماعی گفته می شود كه رفتاری را آغاز می كند، تأیید می كند یا از بروز آن جلوگیری می كند، به عبارتی دیگر نیروی محرك فعالیتهای انسان و عامل جهت دهنده رفتار است. (پاین نامه آقای مصطفی گوهری وشوق)

انگیزش بیرونی:

نظریه پردازان و محققان انگیزش انسانی را به دو نوع كلی از انگیزش درونی و بیرونی تقسیم كرده اند (رسی،1975،رسی وریان 1985،سپرو گرین،1978،ماسون 1987). انگیزش بیرونی زمانی وجود دارد كه افراد بوسیله پیامدی كه خارجی است و یا از لحاظ كاركردی مربوط به فعالیتی است كه در آن افراد درگیر می شوند، برانگیخته می شوند. مثلا كودكی كه اتاق خود را تمیز می كند تا برادر بزرگترش او را به سینما ببرد برای این كار انگیزش بیرونی دارد. یا در مدرسه، دانش آموزی كه روی یك گزارش سخت، كار می كند تا نمره عالی بگیرد و برای بازی بیس بال انتخاب شود. برای نوشتن آن گزارش انگیزش بیرونی دارد. می توان گفت دانش آموزانی كه در فعالیتهای مطلوب خود به صورتی فعال درگیر می شوند برانگیخته شده اند ولیكن دلیل این سختكوشی آنان با ماهیت خود تكلیف ارتباطی ندارد. آنان به این خاطر سختكوش هستند كه تكلیف را وسیله ای برای رسیدن به اهداف مطلوب دیگر در نظر می گیرند.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تحلیل مدیریت روستایی در ایران قبل از انقلاب اسلامی پاورپوینت سقف سیاک پایان نامه ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک گزارش کارآموزی حسابداری گزارش کاراموزی شركت عالی پوش روز ابهر